נתלי יצחקוב וליאור פישר שילוני

טרנדולוגיות ומרצות – סוכנות The Visionary.

נתלי יצחקוב, ליאור פישר שילוני