אופק שחור? (צילום Joseph Barrientos / Unsplash)

האם חברות הנדל"ן עומדות לקרוס בחודשים הקרובים?

עלייה חדה בבקשות לאשראי חוץ בנקאי, ירידה בפרויקטים שמקבלים מימון, עצירת פרויקטים בשל קשיים תזרימיים, ענף הבנייה מוכר כענף חיוני במשק אבל זה לא נראה כך במציאות

על פי סקירה חדשה של דן אנד ברדסטריט שפורסמה בסוף השבוע אנו עדים למגמות חדשות וקשות בענף הנדל"ן הישראלי. ישנה עליה של למעלה מ 50% בבקשות לאשראי חוץ בנקאי בעקבות הקשחת תנאי האשראי של הבנקים, יש ירידה של כ 25% בפרויקטים שמקבלים מימון בפועל ולהערכת החברה ישנם בין כ 2,000 פרויקטים שנעצרו לאחרונה בגלל קשיים תזרימים והעדר מקורות מימון – רובם פרויקטים למגורים אך חלקם גם פרויקטים מניבים. יש כמה מאות פרויקטים שמוצעים למכירה במחירים הנמוכים בשיעור של 10%-15% ממחירי המחירון, עד לכדי מחירי הפסד.

 

"במידה ולא יהיה שיפור בתנאי האשראי, ובהיעדר ההכרה בקורונה ככוח עליון, המגמות כיום בשוק הנדל"ן צפויות להוביל לקריסה של מאות חברות בחודשים הקרובים" אומרת אפרת שגב, סמנכ"ל מנהלת אגף כלכלה מידע ומחקר של דן אנד ברדסטריט. כרגע, ענף הבניה נמצא בתפוקה של פחות מ-50% ועל כן צפויים עיכובים במסירות של פרויקטים רבים. האם כל זה הולך להשתנות?

ענף חיוני, האמנם?

ענף הנדל"ן הוא אחד מהענפים החיוניים ביותר במשק. חלקו בתמ"ג בשנת 2019 נאמד בכ-6% כשאומדן ההיקף הכספי של הפרויקטים בשנה זו נאמד בכ 150 מיליארד ₪. כיום יש בארץ כ 15,000 פרויקטים בשלבים שונים בביצוע, וביניהם למעלה מ-100,000 דירות בתהליכי בניה פעילה. אבל דברים לא מתקדמים כמתוכנן בעקבות משבר הקורונה.

 

שנת 2019 שקדמה למשבר גם היא היתה מאתגרת לענף והיקף הפעילות בה היה נמוך בהשוואה לשנים האחרונות, מבחינת התחלות בנייה ומבחינת מספר דירות חדשות שנמכרו בשוק החופשי. כמו ענפים אחרים, גם הנדל"ן הישראלי חווה את המשבר בחודשים האחרונים בעוצמה, למרות שהוחרג על ידי הממשלה מתקנות לשעת חירום והוגדר כענף חיוני בו העבודות יכולות להמשיך להתקיים כסדרן.

 

על אף ההחרגה, הקשיים בענף נערמו וגרמו לדברים להתחיל להתערער. ישנו מחסור חריף בכוח אדם של בערך 50,000 עובדים שנובע מהסגר בשטחי הרשות הפלסטינית ונמשך בימים אלה בגלל חג הרמדאן. המחסור קיים גם בתשומות המשמשות לבנייה, ירידה של כ 25% בחומרים, שחלקו מגיע מייבוא וחלקו מייצור מקומי, מוצרי אלומיניום, מוצרי בטון, מוצרי קרמיקה, כלים סניטריים.

ההתרסקות קרבה?

על פי התאחדות בוני הארץ, הענף נמצא היום בתפוקה של פחות מ 50% בגלל המחסורים האלה, מה שיגרום לעיכובים במסירות של פרוקטים רבים. הקורונה לא הוכרה ככוח עליון וכמו שמסתמן גם לא תוכר ככזו בקרוב ותנאי חוסר הוודאות במשק ימשיכו להביא לשיבושים רבים אחרים כמו עבודה מרחוק שפגעה בפעילות מנהל התכנון ובקצב אישור התוכניות של פרויקטים חדשים. חוסר הודאות גורם גם לירידה ברכישות חדשות מחשש וחוסר ביטחון תעסוקתי בשוק העבודה.

 

על פי מדדי דן אנד ברדסטריט שפורסמו, נרשמה עליה ברמת הסיכון של הענף, כאשר ברקע אי ההכרה בקורונה ככוח עליון כגורם המצדיק איחור במסירת דירות. חברות נאלצות להכניס שותף או במקרים מסוימים מבקשות למכור את הפרויקט בשלמותו במחירים נמוכים ממחיר המחירון של הפרויקט. האם כל אלו יגרמו להתמוטטות ענף הנדל"ן הישראלי? האם מצפה לנו קריסת מאות חברות בענף? השבועות הקרובים יטו את כף המאזניים, עבור כל החברות בשוק הישראלי ועבור ענף הנדל"ן בפרט.

יש לכם מחשבה? רעיון? סיפור שתרצו לחלוק איתנו? כתבו לנו ~>

אולי יעניין אותך גם...